Statystyki

  • Odwiedziło nas: 176122
  • Do końca roku: 62 dni
  • Do wakacji: 238 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
Szanowni Rodzice


W związku z pozytywnym wynikiem u jednego pracownika przedszkola, od jutra, tj. 28.10.2020r.  do dnia 30.10.2020r ., grupa SMERFÓW pozostaje w domu i będzie miała zajęcia w formie zdalnej.

Pozostałe grupy, tj. Biedroneczki, Krasnoludki i Motylki będą miały zajęcia w przedszkolu, w formie stacjonarnej.

Wszystkim życzę dużo zdrowia


 

Proszę Rodziców  o przestrzeganie wytycznych przeciwepidemicznych GIS, tj.:

  1. Przyprowadzanie do przedszkola tylko dziecka zdrowego  – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
  2. Nie posyłanie do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji
  3. Przyprowadzanie/odbieranie do/z przedszkola dziecka tylko przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
  4. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do przedszkola (hol, szatnia) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności –  obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe

                                                                                Dyrektor Przedszkola

                                                                                Bogusława Bachura

 

 

 

    
 
 
 

Przedszkole w Bełchowie

jest przedszkolem publicznym:

 

  • prowadzi bezpłatną działalność wychowawczą i dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dokonuje rekrutacji dzieci o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

 

Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy Nieborów,

a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi

Delegatura w Skierniewicach

 

 Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 630 - 1600